• જાણો અત્યારેBulletin @ 8 PM
  • Night Bulletin! હવે પછીનું બુલેટીન સવારે 10 વાગ્યે

Gossip View more

Reviews View more

Video@Movie Review: 31 ઓક્ટોબર

Video@Movie Review: 31 ઓક્ટોબર

Genre - ડ્રામા
Director - શિવજી લોટન પાટિલ
Cast - સોહા અલી ખાન, વીરદાસ, દીપરાજ રાણા, લખ્ખા લખવિંદર સિંહ
Video@Movie Review: સાત ઉચક્કે

Video@Movie Review: સાત ઉચક્કે

Genre - કોમેડી
Director - સંજીવ શર્મા
Cast - મનોજ વાજપેઈ, કેકે મેનન, વિજય રાજ, અદિતિ શર્મા, અપારશક્તિ ખુરાના, અન્નુ કપૂર, અનુપમ ખેર
Video@Movie Review: તુતક તુતક તુતિયા

Video@Movie Review: તુતક તુતક તુતિયા

Genre - હોરર કોમેડી
Director - વિજય
Cast - પ્રભુ દેવા, તમન્ના ભાટિયા, સોનુ સુદ, મુરલી શર્મા

COMING SOON View more

PARTY View more

PIX View more

Advertisement

NEWS View more

INTERVIEWS

TV View more

HOLLYWOOD View more